Laatst bijgewerkt op 20 Februari 2023

Met ingang van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Zomerpop Opmeer (hierna Zomerpop) de plicht om te informeren welke persoonsgegevens door ons verzameld worden en waarom. Zomerpop hecht waarde aan de privacy van bezoekers, vrijwilligers, artiesten en medewerkers en draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

In dit privacy statement komt de verwerking van deze persoonsgegevens aan bod. Het statement is onderhevig aan wijzigingen die voort kunnen komen uit organisatorische of politieke ontwikkelingen, daarom is aan te raden het document zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Zomerpop en hoe worden deze verwerkt?

Tickets

Bij aankoop van festivalkaarten wordt om persoonsgegevens gevraagd zoals naam, adres, e-mail, geboortedatum en woonplaats. Zomerpop gebruikt de verkregen gegevens om inzicht te krijgen in de doelgroep van het evenement en voor interne administratie, niet om de individuele bezoekers te identificeren. Hiernaast ontvangen kaartkopers een servicemail waarin alle belangrijke informatie met betrekking tot het festival is opgenomen, achteraf volgt een enquĂȘte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op onze website worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verder optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
De Analytics cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Voor een juiste verwerking, conform de privacy wetgeving, hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Binnen Google Analytics hebben wij de IP-adressen laten anonimiseren en is het gegevens delen met Google uitgezet. Tevens wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Derden partijen en doel van de gegevensdeling:

  • Deling met in opdracht werkende marketing- en reclamebureau(s) met als doel; mailingen te verzorgen, de website(s) te verbeteren (o.a. ter controle en verbetering van formulieren op de website). Tevens zullen deze verwerkende partij(en) toegang hebben tot de Google Analytics data van onze website, dit ter verbetering van de gebruikerservaring en conversieregistratie binnen de website.
  • Opname van gegevens in ons (online) CRM pakket met als doel u de gewenste materialen te kunnen sturen zoals productsamples of offertes, u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, of om goederen en diensten bij u af te leveren.

Beeld- en geluidsopnamen tijdens het evenement
Ter promotie van het evenement kan Zomerpop registraties maken van bezoekers, vrijwilligers, artiesten en medewerkers. Deze opnames worden mogelijk gedeeld via verschillende mediakanalen, zonder dat Zomerpop of mediapartners een vergoeding aan de bezoekers, vrijwilliger, artiest of medewerker verschuldigd is.

Bewaartermijn
Zomerpop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten en ieder geval niet langer dan twee jaar, tenzij dit noodzakelijk voor voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Zomerpop vindt het belangrijk dat bezoekers het idee hebben dat er op een juiste manier met de door hen verstrekte persoonsgegevens wordt omgegaan. Als bezoekers de indruk krijgen dat gegevens niet goed beschermd zijn kan er contact opgenomen worden met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nieuwsbrief
Zomerpop verstuurt geregeld nieuwsbrieven naar abonnees die zich hebben aangemeld op de website of zich hebben ingeschreven bij de aankoop van een festivalticket. Daarbij is toestemming gegeven om de verstrekte gegevens op te slaan met als doel op de hoogte te blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom het evenement. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich op elk gewenst moment uitschrijven via de unsubscribe-link in de brief of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vrijwilligersadministratie
Als vrijwilligers zich bij Zomerpop aanmelden wordt gevraagd om gedetailleerde persoonsgegevens die essentieel zijn voor de organisatie van het evenement. Denk hierbij aan werkervaring, contactgegevens en leeftijd.

Vrijwilligers melden zich actief aan voor een mailbestand van waaruit maximaal twee keer per jaar gevraagd wordt of ze zich opnieuw aan willen melden. Vrijwilligers kunnen zich op elk moment voor deze mailing uitschrijven.

Gedetailleerde gegevens van vrijwilligers worden maximaal voor een jaar gebruikt en worden daarna opnieuw door de organisatie opgevraagd. Zomerpop behoudt zich het recht voor om een overzicht te bewaren van vrijwilligers die in het verleden voor het evenement hebben gewerkt. Hiervoor worden alleen naam, achternaam en e-mailadres en het jaar waarin de vrijwilliger in dienst was opgeslagen.

Wijzigingen in Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Aan de hierboven genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. Wij raden u aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.